1). Voorkomen is beter dan genezen
Het zou jammer en kostbaar zijn als de put pas wordt gedempt nadat het kalf is verdronken. Anticipatie is van groot belang. Door bij de medewerkers de bewustwording te bevorderen van de belangrijkste bedrijfsrisico’s en de beheersingsmaatregelen waar zij verantwoordelijk voor zijn, wordt meer zekerheid verkregen op het halen van de bedrijfsdoelstellingen. Door hier tijdig en systematisch aandacht aan te besteden kunnen verrassingen worden voorkomen. Een langdurig en kostbaar genezingsproces is dan niet nodig.

2). Meten is weten
Zonder metingen en registraties berusten conclusies op drijfzand. Dit geldt ook voor eventuele maatregelen om het beleid bij te sturen. Het meten van de juiste prestaties met betrouwbare indicatoren en periodieke cijfers draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en overzicht in de bedrijfsresultaten. Dit verhoogt de kwaliteit van de bijsturingsacties en draagt bij aan het vertrouwen in de bedrijfsvoering.

3). Twee weten meer dan één
Door samenwerking ontstaat vaak een betere oplossing. In overleg met interne en externe deskundigen streven wij naar de best passende oplossing voor de klant. Dit hoeft overigens niet altijd een best-practice oplossing te zijn, ieder bedrijf is immers uniek. Bij het bedenken van oplossingen en het implementeren van veranderingen maken wij zoveel mogelijk gebruik van de reeds aanwezige competenties en krachten bij de medewerkers. Op die manier wordt hun persoonlijke ontwikkeling bevorderd en wordt kennisoverdracht optimaal geborgd.

4). Er is geen grotere kracht dan innerlijke kracht
De passie van de Apollovlinder zit in iedere medewerker, daar zijn wij van overtuigd. Daarom zoeken wij altijd naar mogelijkheden om processen aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk in te richten. APOLLO heeft oog voor het welbevinden van mensen op het werk.

5). Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
Wij streven naar duurzame oplossingen in plaats van korte termijn knip- en plakwerk. Daarbij hanteren we meestal een gefaseerde aanpak en hebben we uiteraard oog voor mogelijke quick wins. Waar nodig kunnen we een harde sanering doorvoeren.

6). Small is beautiful
Groot en log is niet meer van deze tijd, klein en flexibel des temeer. Een kenmerk van APOLLO Control Support is dat we geen vast kantoor hebben, maar gebruik maken van flexibele werkplekken bij relaties (financieringsmaatschappijen, accountants, ict en hrm consultants). We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking met diverse andere partijen elkaar sterker kunnen maken en integrale oplossingen voor onze opdrachtgevers kunnen aanbieden.