MANAGEMENTINFORMATIE

De belangrijkste kenmerken van een goede rapportage zijn betrouwbaarheid en relevantie. Een betrouwbare rapportage die niet relevant is helpt een bedrijf niet verder. Nog erger is het gesteld met een relevante rapportage die niet betrouwbaar is. Conclusies zijn in dat geval op drijfzand gebaseerd, evenals de keuzes die op basis daarvan door de bedrijfsleiding worden gemaakt. In plaats van dat je opstijgt, zak je verder het moeras in.

Het klinkt eenvoudig: Een betrouwbare en relevante rapportage. En het is ook eenvoudig, mits de juiste stappen in de juiste volgorde worden gezet. De eerste stap is het bepalen van de kern van de bedrijfsprocessen en de bijbehorende kritische succesfactoren. De primaire processen zijn te allen tijde leidend, want daarmee wordt het geld verdiend (als het goed is). Relevantie is in dat geval gegarandeerd.

De tweede stap bestaat uit het vertalen van primaire processen naar (financiële) informatiestromen. Dit moet op zodanige wijze gebeuren, dat rapportages correct, tijdig en volledig zijn. De informatie is dan niet alleen relevant (zie stap 1), maar ook betrouwbaar. Pas dan kan het management, maar ook een externe belanghebbende, er blindelings op vertrouwen.

De tweede stap beschouwen wij als de kern van ons vakgebied. De hiervoor benodigde kennis ligt op het snijvlak van bedrijfseconomie en accountancy. Uit eigen ervaring weten wij dat veel bedrijven hiermee worstelen. Met als gevolg dat er geen betrouwbaar inzicht bestaat in de prestaties van het bedrijf. Dit vormt een handicap voor het management, omdat eventuele bijsturing wordt bemoeilijkt. Maar het is ook lastig voor externe belanghebbenden, die doorgaans hun vertrouwen in een bedrijf ontlenen aan de betrouwbaarheid van de rapportages.

Onze aanpak helpt u bij het ontwerpen en produceren van rapportages die zowel relevant als betrouwbaar zijn. Met als doel: meer vertrouwen en rendement via inzicht en beheersing.