RISICOMANAGEMENT / INTERNE BEHEERSING

Een bedrijf is “in control” indien met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de bedrijfsdoelstellingen zullen worden behaald (definitie COSO). Hiervoor is het nodig om zicht te hebben op mogelijke negatieve gebeurtenissen en factoren (de zogenaamde kernbedreigingen) die kunnen leiden tot onacceptabele bedrijfsrisico’s.

APOLLO Control Support helpt bedrijven bij het vergroten van hun inzicht in de relevante bedrijfsrisico’s, kernbedreigingen en beheersingsmaatregelen. Op basis van een zogenaamd “vluchtplan” worden de bedrijfsprocessen geanalyseerd en worden verbeterpunten benoemd en geïmplementeerd. Dit leidt tot een verdere kwaliteitsverbetering van het systeem van interne beheersing. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de rol van de bedrijfscultuur en het gedrag van medewerkers. Control is en blijft in de eerste plaats mensenwerk!

Onze aanpak is afhankelijk van de ernst van de gesignaleerde verbeterpunten en van het kwaliteitsaspect dat in het geding is. Bij dat laatste kun je onder andere denken aan de betrouwbaarheid van de cijfers, aan de efficiëntie van de productie of dienstverlening, aan vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, aan de betrouwbaarheid van de ICT-systemen etc. Al naar gelang het vraagstuk worden toegespitste methodieken en instrumenten geadviseerd en geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn Lean, ITIL, ISO, VCA en passende Business Intelligence oplossingen. Op de verschillende deelgebieden werken wij samen met gespecialiseerde consultants.

Deze integrale benaderingswijze van control is met name voor middelgrote bedrijven zeer effectief en efficiënt. APOLLO Control Support is u graag van dienst om het risicomanagement gefaseerd te implementeren. Hiervoor is een standaard stappenplan ontwikkeld dat op maat voor uw bedrijf en situatie zal worden uitgewerkt. Uw bedrijf en uw medewerkers staan te allen tijde centraal. Dit maakt onze aanpak boeiend en begrijpelijk voor alle betrokkenen. Wij laten zien dat (in) control leuk kan zijn!