KERNWAARDEN

APOLLO Control Support hanteert de kernwaarden integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Deze kernwaarden zijn ontleend aan de beroepsmatige gedragscodes voor Registeraccountants en Registercontrollers. Tevens dragen wij kernwaarden uit die typerend zijn voor onze manier van werken. Wij streven ernaar om ons werk op een persoonlijke, praktijkgerichte, verbindende, onafhankelijke en betrokken wijze te doen.

logo apollo control support