TRAINING EN COACHING

Het adviseren van verbeteringen is niet moeilijk, de beste stuurlui staan aan wal. Het implementeren van verbetermaatregelen is al een stuk lastiger. Niet iedere adviseur is bereid of in staat om “met zijn poten in de modder te staan”. Het duurzaam implementeren van verbeteringen is het moeilijkst. Dit vereist namelijk dat medewerkers meegaan in het proces en begrijpen waarom veranderingen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.

In onze visie kan het draagvlak voor duurzame veranderingen worden bevorderd door betrokkenheid, inzicht en deskundigheid van de medewerkers. Betrokkenheid bij het veranderingsproces. Inzicht in het bedrijfsproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn en in de samenhang met andere bedrijfsprocessen. Deskundigheid om alle taken en veranderingen daarin op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren.

Om de benodigde deskundigheid op peil te brengen of te houden biedt APOLLO gerichte trainingen, cursussen en themadagen aan. Zo nodig wordt hierbij samengewerkt met partners die als docent c.q. hoogleraar verbonden zijn aan een HBO of universiteit. Hiermee is de kwaliteit te allen tijde gewaarborgd.