MISSIE / VISIE

Missie

APOLLO geeft bedrijven vleugels. Dit doen wij door het vergroten van hun inzicht in de bedrijfsrisico’s en in de kwaliteit van het systeem van interne beheersing. De bedrijfsleiding is daardoor in staat om de bedrijfsvoering tijdig en adequaat bij te sturen, hetgeen een positieve invloed heeft op de performance. Dit bevordert het vertrouwen van externe belanghebbenden in de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het ondernemerschap.

Visie

Ieder bedrijf moet eindelijk zelf (leren te) vliegen. Wij ondersteunen bedrijven bij dat leerproces, door het verbeteren van de sturings- en beheersingsaspecten van de bedrijfsvoering. Dit doen wij door processen te analyseren, door verbeterprojecten te adviseren en te implementeren en door medewerkers op een betrokken wijze te coachen. Daarbij kijken wij nadrukkelijk niet alleen naar de instrumentele kant van management & control. Wij hebben ook aandacht voor de zogenaamde soft controls, die samenhangen met  cultuur en gedrag. Waar nodig werken wij samen met deskundige partners die in staat zijn om hun specialistische kennis op een gedegen en ondernemende manier toe te passen.